Administratie • Verzekeringsbeheer • Backoffice
Spring naar inhoud

“UNIGARANT ZET SERVICE INTERMEDIAIR OP SPEL”

CFD heeft “met argusogen kennisgenomen van het besluit van Unigarant om de schadeprovisie voor het Woonpakket Plus te verlagen van 25 naar 20 procent

Hiermee duikt de beloning voor werkzaamheden en zorgplicht van het intermediair zelfs onder het niveau van de assurantiebelasting, meent CFD.
Edwin Herdink, voorzitter CFD: “Dit is een onacceptabele stap, waarmee Unigarant geen respect toont voor de verantwoordelijkheden van het intermediair en daarmee direct de belangen van de consument schaadt. Het heeft er alle schijn van dat Unigarant op deze wijze voorsorteert om haar producten netto in de markt te gaan zetten en de klant apart wil laten gaan betalen voor advies.
“Door het huidige provisieverbod op complex is de consument al de gebeten hond. Wanneer nu ook nog de toegang tot schadeverzekeringen wordt geblokkeerd is de tweedeling in onze maatschappij compleet. Met momenteel zo’n zes miljoen financieel zwakke draagkrachtige consumenten is schadeprovisie nog het enige solidaire systeem dat de toegang tot advies openhoudt.
“CFD vindt dat het argument van Unigarant, dat de aanhoudende stijgende schadelast hen heeft genoodzaakt om deze aanpassingen door te voeren, geen hout snijdt. Wanneer de marges binnen een bedrijf onder druk staan dan dient men in de eigen organisatie in de kosten te snijden en niet het probleem te verplaatsen. De aangekondigde maatregel lost het probleem niet op en wekt weinig vertrouwen voor de toekomst.

“CFD vindt het jammer dat Unigarant tot deze eenzijdige stap is gekomen en in het belang van de samenwerking met het intermediair niet de moeite heeft genomen om hierover met elkaar in gesprek te treden.
Online en direct

Jeffrey Leichel, voorzitter van Stichting ODIN, die onafhankelijk financieel advies promoot in Nederland, vreest al langer voor deze stap. “Verzekeraars laten steeds vaker het onafhankelijk advieskantoor links liggen en gaan met veel geweld online en direct. Ze betalen bakken met geld voor reclames, hoge Google-rankings en de torenhoge verkoopprovisies aan vergelijkingssites. Op internet woedt daarnaast een constante prijsoorlog tussen verzekeraars onderling om de klant binnen te trekken.
“Het gevolg is, dat verzekeraars zware verliezen lijden. Het verlies werd al afgewenteld op bestaande klanten door de sterke prijsverhogingen van Unigarant en andere verzekeraars. Nu is de onafhankelijke adviseur, die al generaties lang gezinnen helpt met hun verzekeringen en schades, aan de beurt. Uit veel onderzoek blijkt dat onafhankelijke advieskantoren een betere service en kwaliteit leveren, dan aanbieders die rechtstreeks zaken doen met consumenten. Unigarant zorgt er met deze stap voor, dat haar klanten meer gaan betalen en de dienstverlening slechter wordt. En je kunt er vergif op innemen, dat andere verzekeraars dit voorbeeld gaan volgen, waardoor onafhankelijk advies strategisch wordt uitgeschakeld.
“Als we met elkaar niet snel ingrijpen, dan zal het aantal onafhankelijke advieskantoren in Nederland nog verder en nog sneller afnemen. Dat is misschien goed nieuws voor de aanbieders van producten, maar uiteindelijk heel slecht nieuws voor de consument.”

Algemeen Financieel

Vooruitstrevend in assurantieadministratie...

Maak hier uw afspraak