Administratie • Verzekeringsbeheer • Backoffice
Spring naar inhoud

Snel duidelijkheid over provisietransparantie

Minister Hoekstra gaat “stappen zetten om de transparantie te vergroten over provisies en dienstverlening voor consumenten die schadeverzekeringen afsluiten”. Dat schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer over de Agenda Financiële Sector. De minister: “In januari van dit jaar heb ik een Kamerbrief gestuurd over de evaluatie van het provisieverbod voor complexe producten. De uitkomsten van die evaluatie waren onder meer dat het verbod op provisie voor deze producten effectief is en dat het verbod geen belemmering vormt voor de toegankelijkheid van advies. In de genoemde brief heb ik ook geschreven dat het mij verstandig lijkt om te onderzoeken of transparantie over provisies bij schadeverzekeringen kan worden betracht. Mede naar aanleiding hiervan worden stappen gezet om consumenten inzicht te geven in provisies en dienstverlening bij schadeverzekeringen. Uw Kamer wordt hierover op korte termijn separaat nader geïnformeerd. Ik ga in overleg met de AFM bezien hoe deze transparantie het best vormgegeven kan worden om het klantbelang te bevorderen zonder het speelveld tussen distributiekanalen te verstoren.”Reactie Verbond van VerzekeraarsHet Verbond van Verzekeraars reageerde dinsdagochtend: “Wij steunen de ambitie van het kabinet om de provisie op schadeverzekeringen actief transparant te maken, die in de toekomstagenda nogmaals onderstreept wordt. Begin 2018 heeft de minister een positieve evaluatie over het provisieverbod bij complexe en impactvolle producten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het transparant maken van de provisie op schadeverzekeringen is volgens het Verbond een goede stap in de verdere verduurzaming van het distributiemodel.”

Algemeen

Vooruitstrevend in assurantieadministratie...

Maak hier uw afspraak