Administratie • Verzekeringsbeheer • Backoffice
Spring naar inhoud

Over AVBGROEP

AVBGROEP is een professionele onderneming met een frisse kijk op BackOffice voor het assurantie-intermediair. Wij onderscheiden ons van andere BackOffice aanbieders door ons volledig toe te leggen op een zeer efficiënte verwerking van uw assurantieadministratie. Wij doen zelf dan ook niet aan assurantiebemiddeling en zijn geen volmachtbedrijf.

Het intermediair

Als ondernemer moet u de juiste balans zien te vinden tussen de inspanningen die u levert en het daaraan behaalde resultaat. Al uw energie zal dan ook moeten worden besteed aan het werven en onderhouden van uw cliënten. Ondernemen bestaat ook voor een deel uit administratie voeren, deze moet voldoen aan de huidige regelgeving die u verplicht dit strak en correct vast te leggen. Deze administratie kost u veel tijd en energie. Tijd en energie die u beter aan uw cliënten kunt besteden.

Als assurantie-intermediair staat u voor de keuze om alle werkzaamheden zelf uit te voeren of deze volledig of gedeeltelijk uit te besteden. Deze beslissing is vaak verbonden aan kosten. Echter spelen er ook andere factoren een rol zoals: kennis, tijd en juiste informatie.

Stelt u zich eens voor dat u kunt beschikken over een professionele binnendienst die u ondersteunt waar u dit nodig acht. Binnen ons bedrijf werken medewerkers die over jarenlange ervaring  binnen het intermediair beschikken.

Onze werkwijze

De AVBGROEP beschikt over een assurantiepakket waarin wij uw administratie digitaal vastleggen. U levert bij ons de gegevens aan en wij zorgen ervoor dat deze wordt verwerkt. Op deze manier is uw administratie altijd actueel. Door middel van een beveiligde webmodule heeft u toegang tot het assurantiepakket, zodat u op ieder gewenst moment over uw eigen cliëntgegevens kunt beschikken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij uw cliënten telefonisch te woord staan voor de meest gestelde vragen en zullen wij uit uw naam inhoudelijk antwoorden op deze vragen “ Wij adviseren niet “; dit blijft de taak en de verantwoordelijkheid voor u als intermediair. Door deze werkwijze blijft u de regisseur over uw cliënten.

Ook zorgen wij dat tijdens ziekte/vakantie uw cliënten altijd worden geholpen.

AVBGROEP

• Verwerkt uw assurantieadministratie;
• Volledige digitale polisverwerking;
• Behandelt schadedossiers;
• 24/7 inzicht in cliëntgegevens via webmodule;
• Cliënten beschikken over eigen digitale polismap via onze of de website van het intermediair.

Doelstelling

Wij als AVBGROEP willen samen met u als intermediair het assurantievak naar een hoger kwaliteitsniveau brengen. Dit niveau moet er voor zorgen dat zowel de wetgever als uw cliënten onze branche als een professionele bedrijfstak gaan zien. Ook willen wij voor het intermediair meer zijn dan alleen een administratiekantoor. Wij willen een verlengstuk zijn van u en uw cliënten.

Wij hebben onze dienstverlening modulair in pakketten samengesteld. Deze pakketten vormen de basis van onze dienstverlening. Mocht u als intermediair maatwerk willen, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Voor het aanvragen van  een offerte verwijzen wij u naar de knop offerte aanvragen.

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken met onze accountmanager, dan kunt u ons bereiken via www.avbgroep.nl of info@avbgroep.nl.

Download Klik hier onze brochure

Een professionele binnendienst die u ondersteunt waar u dit nodig acht...

Maak hier uw afspraak