Administratie • Verzekeringsbeheer • Backoffice
Spring naar inhoud

Adviseurs adviseren helft van hun tijd

De tijd die een adviseur kan besteden aan het daadwerkelijk adviseren van zijn klanten ligt tussen de 40 en 60 procent. In een enquête van de AFM geeft 21,54% van de 260 respondenten aan de helft van de beschikbare tijd te besteden aan het adviseren van klanten. Slechts 3,5% zegt 100% van de tijd te adviseren.

Hoewel de percentages 40 en 60 veel genoemd worden, valt ook het aantal adviseurs op dat aangeeft 75 tot 80% van hun tijd te besteden aan het adviseren van klanten. Er worden op het advieskantoor duidelijk nog behoorlijk wat andere taken vervuld door de adviseurs. Van de ondervraagde adviseurs (235) is 66,5% directeur van een advieskantoor en 22,7% heeft als medewerker direct klantcontact

Algemeen Financieel

Vooruitstrevend in assurantieadministratie...

Maak hier uw afspraak